Verwerkingsovereenkomst gegevensverwerking

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht elke verwerkingsverantwoordelijke om overeenkomsten af te sluiten met de verwerkers waarop hij/zij een beroep doet.

Omdat we  als lokaal bestuur geconfronteerd worden met een veelheid aan overeenkomsten voor de verwerking van (persoons-)gegevens, afkomstig van verscheidene verwerkers, doen we een beroep op het generiek sjabloon van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG).

Meer informatie en de meest recente versie van het sjabloon vind je op de website van VVSG.

  • Ben je een gegevensverwerker voor ons bestuur, dan vul je de verwerkingsovereenkomst aan. De bedoeling is dat aan de tekst van het model (behalve stukken die ingevuld/gekozen moeten worden) niet meer geraakt wordt door het bestuur of door de verwerkers, aangezien dit de basis van de overeenkomst vormt. Wil je als verwerker extra bepalingen opnemen om de contractuele relatie te regelen, dan kan dit middels een addendum (dat evenwel geen afbreuk kan doen aan de bepalingen in het model).
  • Je stuurt ons het ingevulde en ondertekende document in tweevoud terug.
  • Na evaluatie krijg je een door ons bestuur ondertekende versie teruggestuurd.

 

Contact

Administratieve Organisatie
Administratief centrum
Markt 1
9890 Gavere
België
Gesloten
08:45 - 11:45
Enkel op afspraak
17:00 - 19:00
Enkel op afspraak
08:45 - 11:45
Enkel op afspraak
08:45 - 11:45
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
08:45 - 11:45
Enkel op afspraak
08:45 - 11:45
Enkel op afspraak
Gesloten