Toegankelijkheidsverklaring

Het lokaal bestuur Gavere streeft ernaar de website toegankelijk te maken overeenkomstig het bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.
Deze verklaring is van toepassing op de website www.gavere.be.

Aanpak om de toegankelijkheid te bevorderen

Het lokaal bestuur Gavere neemt de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

  • Alle redacteurs werken met een checklist ‘schrijven voor het web’
  • De hoofdredacteur controleert voor publicatie alle inhoud op toegankelijkheid (uitgezonderd bekendmakingen)
  • De hoofdredacteur voert tussentijdse controles uit op de inhoud

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA. Gedeeltelijk conform omdat er enkele delen van onze website niet volledig conform deze regels zijn.

Niet-tekstuele inhoud

We spannen ons in om relevante alternatieve teksten bij beelden te voorzien. Bij een aantal afbeelding kan de alternatieve tekst nog beter worden ingevuld.

Tabellen

Er is op dit moment nog geen samenvatting van tabellen voorzien.

PDF

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als pdf. Het lokaal bestuur Gavere kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

Labels of instructies

Niet alle elementen in een webformulier zijn voorzien van een label. Hierdoor is het voor hulptechnologie niet altijd mogelijk om te achterhalen wat er in het veld wordt gevraagd.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 25 september 2020.

Feedback

Ondervind je een probleem met de toegankelijkheid van de website? Laat dit weten via communicatie@gavere.be. Vermeld de link naar de relevante webpagina.

Handhavingsprocedure

Niet tevreden met het antwoord van de toegankelijkheidsambtenaar op je kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd? Neem dan contact op met de algemeen directeur via serge.ronsse@gavere.be.