Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het decreet lokaal bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Het bijzonder comité bestaat uit de voorzitter en 6 leden:

Tanja Eeckhout
Tanja Eeckhout
Vijfde schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
Jacques Dezutter
Jacques Dezutter
Dirk De Coene
Dirk De Coene
Tijdelijk vervangen door mevrouw Godelieve Steurbaut
Aline Dervaux
Aline Dervaux
Sara De Mulder
Sara De Mulder
Stany Schamp
Pascale Bottequin
Pascale Bottequin