Asbestafval naar het recyclagepark brengen

Afval met asbest kan je enkel op dinsdagvoormiddag naar het recyclagepark brengen. Je mag op dat moment geen ander afval meegeven.

Voorwaarden

  • het asbest is vast of hechtgebonden: golfplaten, leien, buizen, …
  • het asbest is niet beschadigd dus er kunnen geen asbestvezels vrijkomen 
  • het gaat om een kleine hoeveelheid
  • als je veel asbestafval hebt, laat je dit door een asbestverwerker ophalen

Procedure

  • breng je asbestafval enkel op dinsdagvoormiddag naar het recyclagepark
  • hou je asbestafval altijd apart
  • pak het op voorhand goed in zodat er geen stof vrijkomt en het niet kan breken
  • breng geen ander afval mee

Meer info over asbest: https://www.ivmmilieubeheer.be/afval-inzamelen/huis-aan-huis/asbest-op-afroep/

Contact

Recyclagepark
Brandweerstraat 16
9890 Gavere
België
09 384 76 03
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel inzameling van asbestafval op dinsdagvoormiddag!
13:00 - 17:00
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00