Asbestafval naar het recyclagepark brengen

Afval met asbest kan je enkel op dinsdagvoormiddag naar het recyclagepark brengen. Je mag op dat moment geen ander afval meegeven.

Voorwaarden

  • het asbest is vast of hechtgebonden: golfplaten, leien, buizen, …
  • het asbest is niet beschadigd dus er kunnen geen asbestvezels vrijkomen 
  • het gaat om een kleine hoeveelheid
  • als je veel asbestafval hebt, laat je dit door een asbestverwerker ophalen

Procedure

  • breng je asbestafval enkel op dinsdagvoormiddag naar het recyclagepark
  • hou je asbestafval altijd apart
  • pak het op voorhand goed in zodat er geen stof vrijkomt en het niet kan breken
  • laat het door de parkwachters in de speciale asbestcontainer deponeren
  • breng geen ander afval mee