Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

De  gemeente Gavere heeft een ruimtelijk structuurplan dat werd goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 09/02/2006. 

Een structuurplan geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling weer, die vertaald wordt in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Deze uitvoeringsplannen vervangen de bestaande oude gewestplannen.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan doet uitspraak over de structuurbepalende elementen van lokaal belang en bevat bindende bepalingen over de uitvoering ervan door de gemeente.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan:

pdf bestandGRS_goedkeuring deputatie.pdf (1.57 MB)