Ruimtelijke uitvoeringsplannen en bijzondere plannen van aanleg

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's)

Het gewestplan legt voor het volledige Vlaamse grondgebied de grondbestemming vast. Dit gebeurt aan de hand van een kaart en een beperkt aantal betemmingsvoorschriften. Omdat de voorschriften van het gewestplan vrij algemeen zijn, konden deze in de oude stedenbouwwetgeving via bijzondere plannnen van aanleg (BPA's) verfijnd worden.

Verschillende BPA's zijn van toepassing op delen van het grondgebied van de gemeente Gavere:

 • BPA Scheldevallei (goedgekeurd op 06/04/2001)
 • BPA Zonevreemde sportterreinen (goedgekeurd op 03/12/2004)
 • BPA Scheldevallei - Herziening (goedgekeurd op 17/03/2005)
 • BPA Cenrum Gavere (goedgekeurd op 12/05/2005)
 • BPA Zonevreemde bedrijven (goedgekeurd op 28/11/2005)
 • BPA De Cock-Verstraete (goedgekeurd op 06/04/2006)

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

De ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt door het gewest, de provincie of de gemeente en geven 'uitvoering' aan de ruimtelijke structuurplannen.

De RUP's zijn thematisch en gebiedsgericht en bevatten -net als de gewestplannen en de vroegere BPA's- voorschriften met betrekking tot bestemming, inrichting en beheer. Zij vervangen het gewestplan voor het gebied waarvoor zij zijn opgemaakt.

Sinds de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan op 09/02/2006 werden er geen BPA's meer opgemaakt, maar wel RUP's.

Verschillende RUP's zijn van toepassing op delen van het grondgebied van de gemeente Gavere:

 • RUP Belgometal (goedgekeurd op 15/02/2007)
 • RUP tot herziening BPA Scheldevallei (goedgekeurd op 09/08/2007)
 • RUP lokaal bedrijventerrein (goedgekeurd op 17/07/2008)
 • RUP woningen scheldetalud te Dikkelvenne (goedgekeurd op 11/12/2008)
 • RUP Sint-Rochus - Sint-Amandswijk (goedgekeurd op 29/01/2009)
 • RUP Centrum Gavere (goedgekeurd op 06/05/2010)
 • RUP Stationsstraat (goedgekeurd op 22/12/2011)
 • RUP Markt en omgeving (goedgekeurd op 01/08/2013)
 • RUP Oostelijk openruimtegebied (goedgekeurd op 17/07/2014)
 • RUP herziening RUP Stationsstraat (goedgekeurd op 17/10/2016)
 • RUP De Weverij (goedgekeurd op 22/05/2017)

BPA's en RUP's raadplegen

Je kan de bovenvermelde BPA's en RUP's raadplegen bij de afdeling Grondgebiedszaken.

De meeste zijn ook digitaal beschikbaar op de website van het departement Omgeving via het uitwisselplatform voor Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI). Zoek op RUP_44020 voor de RUP's van Gavere en op BPA_4020 voor de BPA's.

Nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Gavere heeft een pdf bestandstartnota (30.32 MB)opgemaakt voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Herbestemming woonuitbreidingsgebieden’.

Er wordt een eerste publieke raadpleging en adviesronde georganiseerd vanaf 7 september tot en met 5 november 2020.

Dossier inkijken en opmerkingen indienen

Lees de pdf bestandstartnota (30.32 MB) en de pdf bestandprocesnota (612 kB).

Beide documenten liggen van 7 september tot en met 5 november 2020 ook ter inzage in het administratief centrum (Markt 1, 9890 Gavere). Maak een afspraak om langs te komen via 09 389 29 60 of ruimtelijke.ordening@gavere.be.

Participatiemoment: 17 september 2020

Op 17 september 2020 waren er twee infovergaderingen in Ontmoetingscentrum Racing, waarop enkele experten meer uitleg gaven en vragen konden beantwoorden.

Reacties indienen:

Heb je opmerkingen of bezwaren over de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan? Bezorg die schriftelijk aan het lokaal bestuur van Gavere op een van volgende manieren:

 • Stuur een aangetekende brief naar het college van burgemeester en schepenen (Markt 1, 9890 Gavere).
 • Geef je opmerkingen af tegen ontvangstbewijs aan de Dienst Ruimtelijke Ordening. Maak op voorhand een afspraak via 09 389 29 60 of ruimtelijke.ordening@gavere.be.
 

Contact

Ruimtelijke Ordening
Administratief centrum
Markt 1
9890 Gavere
België
08:30 - 12:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
13:45 - 19:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
08:30 - 12:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
13:45 - 16:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
08:30 - 12:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
13:45 - 16:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
08:30 - 12:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
13:45 - 16:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
08:30 - 12:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
Gesloten
Gesloten
Warning Afwijkende openingsuren op:
16 maart - 31 december