Attest wijze van teraardebestelling

Als je een laatste wilsbeschikking hebt opgemaakt, toont het attest van wijze van teraardebestelling of je begraven of gecremeerd wil worden en voor welke begrafenisplechtigheid of ritueel je kiest.

Je kan dit attest zelf online aanvragen of bij het Loket Burgerzaken. Ook je advocaat, je notaris of iemand die je volmacht geeft kan je attest aanvragen.

Na je overlijden controleert het gemeentebestuur of je nabestaanden je wensen respecteren.

Bedrag

Gratis

Nodig

Je identiteitskaart of je vreemdelingenkaart