Echtscheiding

Bij een echtscheiding maak je via de familierechtbank een einde aan je huwelijk.

De vormen van echtscheiding zijn:

  • echtscheiding door onderlinge toestemming
  • echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (als je geen akkoord met je partner kan bereiken)

Als je hulp en advies nodig hebt, dan kan je bij een bemiddelaar, advocaat of notaris terecht. Je kan ook langsgaan bij een Justitiehuis, een Wetswinkel of een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk.

Het vonnis van je echtscheiding wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar je huwelijk werd voltrokken. Je krijgt hier een bericht van en je kan gratis een kopie of een uittreksel aanvragen bij het Loket Burgerzaken.

 

Beschrijving