Wettelijk samenwonen

Als je samenwoont met je partner, een familielid of een andere persoon, dan kunnen jullie samen een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen bij het Loket Burgerzaken. Deze verklaring geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Voorwaarden

U kunt wettelijk samenwonen met iemand als u een woning met hem of haar deelt. U kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als u:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • niet gehuwd bent
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Procedure

Verklaring wettelijke samenwoonst

De ondertekening van de verklaring gebeurt door beide partners bij het Loket Burgerzaken. Als een notaris vooraf een samenlevingscontract heeft afgesloten, kan je dit in de verklaring laten opnemen.

Beëindiging wettelijke samenwoonst

 • door een verklaring van beëindiging door beide partners bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van één van de samenwonenden
 • door een éénzijdige verklaring van beëindiging (in dit geval moet de samenwonende die de verklaring aflegt vooraf de kosten betalen van bekendmaking door de gerechtsdeurwaarder aan de andere partner en de kennisgeving aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats van de andere partner)
 • door huwelijk van één van de samenwonenden
 • bij het overlijden van één van de samenwonenden

De verklaring of beëindiging van wettelijke samenwoonst wordt geregistreerd in het bevolkingsregister.

Bedrag

Gratis

Nodig

De identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Als jij of je partner niet de Belgische nationaliteit heeft of in België woont:

 • identiteitskaart of paspoort ( al dan niet geldig)
 • een attest van ongehuwde staat
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent
 • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent

Deze documenten mogen maximaal 6 maand oud zijn.