Aangifte adoptie

Als je een kind adopteert, dan wordt de adoptieakte overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De rechtbank zelf brengt rechtstreeks het Loket Burgerzaken op de hoogte. Je kan als adoptieouder gratis een afschrift van de akte vragen aan het loket.

Voor meer informatie over adopteren kan je terecht bij Kind en Gezin.