Aangifte geboorte

Heb je een kind gekregen? Van harte gefeliciteerd! Geef de geboorte binnen de 15 dagen aan bij de ambtenaar van burgerlijke stand van de geboorteplaats.

Procedure

Een kind moet binnen de 15 dagen na de geboorte worden aangegeven door één of beide ouders. Je doet dit bij de ambtenaar van de burgerlijker stand van de geboorteplaats. In sommige steden kan je dit in de kraamkliniek zelf doen.

Als vader of meemoeder kan je je kind alleen aangeven als je gehuwd bent met de moeder of als je het kind al voor de geboorte hebt erkend. Is dat niet zo, dan moet de moeder aanwezig zijn om de aangifte te doen.

Bij de aangifte ontvang je een aantal geboortebewijzen. Hiermee kan je onder meer de kinderbijslag aanvragen en je kind als persoon ten laste laten inschrijven bij je ziekenfonds.

Bedrag

Gratis

Nodig

  • het geboorteattest, afgeleverd door de geneesheer of de vroedvrouw
  • de identiteitskaarten van beide ouders
  • je trouwboekje als je gehuwd bent
  • het uittreksel uit de erkenningsakte, als je je kind al voor de geboorte hebt erkend