Erkenning van een kind

Door een kind te erkennen, bevestig je dat je de vader of meemoeder bent. Je krijgt dan dezelfde rechten en plichten ten opzichte van het kind als de moeder. Als je gehuwd bent, dan is je echtgenoot of echtgenote automatisch vader of meemoeder.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning.

Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven.
 • als het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten de moeder en het kind toestemming geven
 • voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind, is alleen de toestemming van het kind vereist

Procedure

Je kan een kind erkennen:

 • voor de geboorte, met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum    
 • bij de geboorteaangifte zelf
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet

Beide ouders komen samen naar het Loket Burgerzaken om de aanvraag te doen.

Bedrag

Gratis

Nodig

 • identiteitskaarten
 • recente geboorteakte van het kind (max 1 jaar oud), bij erkenning na geboorte
 • bij erkenning vóór de geboorte: doktersattest met de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld
 • als je niet bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister:
  bewijs van nationaliteit
  bewijs van woonst
  bewijs van ongehuwde staat indien nodig   
  Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.