Distels

Schadelijke distels in je tuin moet je maaien zodat landbouwers geen hinder ondervinden. Heb je zelf last van distels in de buurt? Meld dit bij de lokale politie Schelde-Leie.

Maai de distels eind juni

Maai de distels eind juni of begin juli, als ze 20 tot 25 cm hoog zijn en hun bloemknoppen nog gesloten. Als je te vroeg maait, zal de distel nog eens nodig bloeien.

Als het nodig is, maai je eind augustus of begin september en voor de winter nog eens.

Meld je klacht over distels bij de politie

Heb je last van distels in je tuin omdat ze niet gemaaid worden op een grond in de buurt? Meld dit bij de lokale politie Schelde-Leie.

Meer weten

Lees meer over de distelverdelgingsplicht in het koninklijk besluit van  19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige produkten schadelijke organismen.