Geluidshinder

Je mag in Gavere geen onnodig lawaai maken. Heb je last van geluidshinder, bijvoorbeeld te luide muziek van een buur? Contacteer de lokale politie als een gesprek niet werkt. Wie onnodig lawaai maakt, riskeert een GAS-boete.

Wanneer is er sprake van geluidshinder?

Het lawaai is onnodig, overdreven of vermijdbaar. Lees alle bepalingen in het pdf bestandGAS-reglement (910 kB).

Wie of wat kan voor geluidshinder zorgen?

 • grasmaaiers, houtzagen, hakselaars, bosmaaiers en andere machines
 • verkeer
 • buren en andere personen
 • dieren
 • versterkte muziek of geluid
 • horeca
 • bedrijfsactiviteiten
 •  … 

Wat valt niet onder geluidshinder?

 • noodzakelijke en dringende werken
 • wegenwerken
 • spelende kinderen
 • normale landbouwactiviteiten
 • feesten en evenementen die toegelaten zijn en de geluidsnormen respecteren

Geluidshinder melden

Heb je last van lawaai in je buurt? Praat er dan eerst over met de persoon die verantwoordelijk is. Als je niet tot een oplossing komt, kan je je wijkagent contacteren. Bel 101 als je dringend hulp van de politie nodig hebt.