Gemeentelijke administratieve sancties

Met administratieve sancties (GAS) kan de gemeente sneller en efficiënter optreden tegen kleine criminaliteit, verkeersovertredingen en overlast. Overlast betekent alle hinder die de normale last overstijgt en daardoor het harmonieus en veilig samenleven van burgers bemoeilijkt.  

Reglementering

De gemeentelijke administratieve sancties worden geregeld in het GAS-reglement (pdf bestandGemeentelijke administratieve sancties (GAS) - reglement (908 kB)) dat van toepassing is in de volledige politiezone Schelde-Leie (gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem).

Voor de toepassing van het GAS-reglement sluit de gemeente protocolakkoorden af met de procureur des konings. Er zijn twee protocolakkoorden afgesloten:

Soorten sancties

Overtredingen kunnen door de politie of de aangestelde gemeentelijke ambtenaren worden vastgesteld door middel van een proces-verbaal of een bestuurlijk verslag.

De wet voorziet in vier vormen van administratieve sancties:

  • administratieve boete van maximum 350 euro
  • administratieve schorsing van een door de gemeente afgeleverde toestemming of vergunning
  • administratieve intrekking van een door de gemeente afgeleverde toestemming of vergunning
  • tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

Administratieve geldboete

Het proces-verbaal of bestuurlijk verslag van inbreuken op het GAS-reglement worden overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar (ambtenaren van de provincie Oost-Vlaanderen die hiertoe werden aangeduid door de gemeenteraad) en/of aan de Procureur des Konings. Enkel de sanctionerend ambtenaren kunnen een gemeentelijke administratieve boete opleggen. De tussenkomst van het parket of van de politierechtbank is dus niet meer nodig.

De geldboetes worden bepaald door de sanctionerende ambtenaar: het maximumbedrag voor meerderjarigen is vastgesteld op 350 euro en voor minderjarigen tussen 14 en 18 jaar op 175 euro.

Minderjarigen jonger dan 14 jaar kunnen niet met een gemeentelijke administratieve sanctie worden bestraft. Bij hen gaat het proces-verbaal nog steeds naar de jeugdrechter.

Tegen de beslissing van de sanctionerende ambtenaar is hoger beroep mogelijk. Dit beroep wordt aangetekend bij de politierechtbank of de jeugdrechtbank.

Administratieve schorsing/intrekking of sluiting

Een administratieve schorsing of intrekking van een toestemming of vergunning afgeleverd door het gemeentebestuur, evenals een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting kan enkel opgelegd worden door het college van burgemeester en schepenen.
Deze administratieve sancties moeten steeds worden voorafgegaan door een waarschuwing dat er een inbreuk werd vastgesteld en dat een sanctie zal worden opgelegd bij een volgende overtreding.

Beroep tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan ingediend worden bij de Raad van State.

Bemiddeling

Wanneer een minderjarige tussen 14 en 18 jaar het reglement overtreedt, dan zal er eerst een bemiddelingsaanbod gedaan worden vooraleer de sanctionerende ambtenaar werkelijk een boete oplegt. In bepaalde gevallen kan een dergelijke bemiddeling ook aangeboden worden aan meerderjarige overtreders.

In de bemiddeling tracht de bemiddelaar een gesprek te organiseren tussen overtreder en slachtoffer waarbij elk zijn verhaal mag brengen, om vervolgens samen te bekijken op welke manier de overtreder zijn daad kan herstellen of de schade kan vergoeden. Bij een positief herstel of vergoeding van de schade zal de sanctionerende ambtenaar overwegen om een minder hoge boete of zelfs geen boete op te leggen.

Contact

Administratieve Organisatie
Administratief centrum
Markt 1
9890 Gavere
België
08:30 - 12:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
13:45 - 16:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
08:30 - 12:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
13:45 - 19:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
08:30 - 12:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
13:45 - 16:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
08:30 - 12:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
13:45 - 16:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
Warning Afwijkende openingsuren op:
16 maart - 31 december