Identiteitskaart aanvragen of vernieuwen

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ben je verplicht om een elektronische identiteitskaart of e-ID te hebben. Vanaf 15 jaar moet je deze ook altijd op zak hebben.

Je kaart is 10 jaar geldig. Voor personen vanaf 75 jaar is dit 30 jaar.

Je krijgt automatisch een uitnodiging om je identiteitskaart aan te vragen of te vernieuwen voor ze vervalt. Bij een adreswijziging moet je geen nieuwe identiteitskaart aanvragen maar wordt het adres op de chip digitaal aangepast.

Met je elektronische identiteitskaart kan je:

  • je identiteit online bevestigen, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot je dossier van het rijksregister of je ziekenfonds
  • documenten elektronisch ondertekenen

Voorwaarden

Je hebt de Belgische nationaliteit.

Procedure

Je ontvangt een oproepingskaart met de voorwaarden voor je pasfoto en de uiterste datum waarop je je kaart moet aanvragen. Kom met je deze kaart en je pasfoto’s (zie verder) naar de Dienst Burgerzaken om je identiteitskaart aan te vragen.

Ongeveer 3 weken later krijg je je PIN- en PUK-code van je nieuwe kaart thuis toegestuurd. Breng deze codes mee naar de Dienst Burgerzaken om je kaart af te halen en te activeren. Je hebt hiervoor maximaal 3 maanden de tijd. Nadien wordt de kaart onherroepelijk vernietigd.

Bedrag

Gewone procedure  ( 2 à 3 weken) : 21,10 euro

Dringende procedure ( 1 à 2 dagen) : 107,60 euro

Spoedprocedure ( 4 uur af te halen bij de FOD Binnenlandse Zaken in Brussel) : 139,80 euro

Nodig

Om je identiteitskaart aan te vragen:

  • je oproepingskaart
  • je huidige identiteitskaart of kids-ID, het attest van verlies of diefstal of het attest van inhouding van je oude kaart
  • een recente pasfoto van minder dan 6 maand oud, die voldoet aan de voorwaarden van de fotomatrix van de FOD Binnenlandse Zaken. De ervaring leert dat wij reeds een aantal mensen hebben moeten terugsturen omdat hun foto niet aan deze voorwaarden voldoet.

een overzicht van de voorwaarden van je pasfoto
Om je identiteitskaart af te halen:

  • je nieuwe PIN- en PUK-code
  • je huidige identiteitskaart, het attest van verlies of diefstal of het attest van inhouding van je oude kaart
  • als je de identiteitskaart van iemand anders afhaalt: een volmacht en je eigen identiteitskaart

Uitzonderingen

Je kan zelf een nieuwe identiteitskaart aanvragen als je identiteitskaart verloren of gestolen is, of beschadigd.

 

Contact

Burgerzaken
Administratief centrum
Markt 1
9890 Gavere
België
09 389 29 40
08:45 - 11:45
Enkel op afspraak
17:00 - 19:00
Enkel op afspraak
08:45 - 11:45
Enkel op afspraak
08:45 - 11:45
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
08:45 - 11:45
Enkel op afspraak
08:45 - 11:45
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten