Inname openbaar domein

Vraag toelating aan de gemeente als je tijdelijk een deel van het openbaar domein wil gebruiken voor prvié-doeleinden, bijvoorbeeld om een container, een stelling, een werfkraan of een verhuiswagen te plaatsen.

Afhankelijk van de aanvraagdatum en de duurtijd kan een retributie aangerekend worden.

Doelgroep

 • aannemers die werken uitvoeren in Gavere
 • natuurlijke- en rechtspersonen die openbaar willen innemen voor privé doeleinden

Voorwaarden

 • dien je aanvraag minstens 14 kalenderdagen voor de start van de inname in
 • je aanvraag moet volledig en duidelijk zijn

Procedure

Bezorg je aanvraag via infrastructuur@gavere.be.

De Dienst Infrastructuur onderzoekt of je vraag geen negatieve impact op de verkeerssituatie heeft. Als dat niet zo is, krijg je een vergunning. De dienst kan wel bijkomende voorwaarden opleggen om de verkeersveiligheid te garanderen.

Afhankelijk van je aanvraag, moet je mogelijk een retributie betalen. Lees de voorwaarden in hetpdf bestandretributiereglement voor de tijdelijke inname van het openbaar domein (239 kB).

Bedrag

Particulieren en rechtspersonen

Gratis inname

Elke inname van het openbaar domein is gratis voor natuurlijke- of rechtspersonen onder de volgende voorwaarden:

 • de aanvraag tot inname is tijdig (14 kalenderdagen voor de start van de inname)
 • de aangevraagde data worden gerespecteerd
 • de duur van de inname is beperkt tot en met 5 kalenderdagen
 • de aanvraag kan éénmaal kosteloos gewijzigd worden

Betalende inname

Een retributie is van toepassing op:

 • laattijdige aanvragen: tussen de 13 en 5 kalenderdagen voor de start van de inname
 • aanvragen die  onder spoedprocedure (onvoorziene omstandigheden) vallen: minder dan 5 kalenderdagen (excl. vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen) voor de start van de inname
 • aanvragen voor een inname van het openbaar domein die langer duurt dan 5 kalenderdagen
 • een 2e en elke volgende wijziging van eenzelfde inname of het niet respecteren van de aangevraagde data

De verschillende forfaitaire vergoedingen worden gecumuleerd bij het type aanvraag:

 

 

Tijdige aanvraag

Laattijdige aanvraag

Spoedprocedure

Inname ≤ 5 kalenderdagen

Gratis

Forfait 10 euro

Forfait 30 euro

Inname > 5 kalenderdagen

10 euro / extra dag

Forfait 10 euro + 10 euro / extra dag

Forfait 30 euro + 10 euro / extra dag

1e wijziging

Gratis

Inname ≤ 5 kalenderdagen: forfait 10 euro

Inname > 5 kalenderdagen: forfait 10 euro + 10 euro / extra dag

Inname ≤ 5 kalenderdagen: forfait 30 euro

Inname > 5 kalenderdagen: forfait 30 euro + 10 euro / extra dag

2e wijziging en verder

Forfait 10 euro

Inname ≤ 5 kalenderdagen: forfait 10 euro + forfait 10 euro

Inname > 5 kalenderdagen: forfait 10 euro + forfait 10 euro + 10 euro / extra dag

Inname ≤ 5 kalenderdagen: forfait 10 euro + forfait 30 euro

Inname > 5 kalenderdagen: forfait 10 euro + forfait 30 euro + 10 euro / extra dag

Andere aanvragers

De inname van het openbaar domein is gratis voor:

 • de kramen, standen of voertuigen die ter gelegenheid van de wekelijkse markt, kermissen, buurtfeesten, foorkramers en circussen opgesteld worden of deze waarvoor een specifiek belastingsreglement van toepassing is
 • de innames naar aanleiding van enerzijds de uitstallingen tijdens wijkfeesten en braderijen als dusdanig door het college van burgemeester en schepenen erkend en anderzijds het bouwen van woningen door erkende maatschappijen voor sociale woningbouw
 • het uitvoeren van werken aan gebouwen en wegen in opdracht van openbare besturen
 • terrassen gekoppeld aan handelszaken, na goedkeuring van hun aanvraag door het college van burgemeester en schepenen
 • de verenigingen waarvan de zetel gevestigd is in Gavere, na goedkeuring van hun aanvraag door het college van burgemeester en schepenen

Nodig

 • begin- en eindddatum van de aanvraag
 • uren van de inname
 • plan met aanduiding van de inname

Contact

Infrastructuur
Administratief centrum
Markt 1
9890 Gavere
België
08:30 - 12:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
13:45 - 19:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
08:30 - 12:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
13:45 - 16:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
08:30 - 12:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
13:45 - 16:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
08:30 - 12:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
13:45 - 16:00
ENKEL LANGSKOMEN OP AFSPRAAK. DRAAG EEN MONDMASKER (12+).
Warning 11 november gesloten
Warning Afwijkende openingsuren op:
16 maart - 31 december
Innameopenbaardomein