Intergemeentelijke samenwerking

Lokale besturen richten om diverse redenen samenwerkingsverbanden op om hun bestuurskracht te versterken. Deze netwerken kunnen gaan van formele tot informele overleggroepen (bv. burgemeestersoverleg) tot de oprichting van allerhande juridische structuren, al dan niet opgericht op eigen initiatief (bv. intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) of geïnitieerd door hogere overheden (bv. politie- en hulpverleningszones).

Hieronder vind je een lijst met intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente en/of het OCMW Gavere deel uitmaken:

Naam Vorm Beschikbare documenten
Benedenscheldebekken sui generis  
Bovenscheldebekken sui generis  
Brandweerzone Centrum    
Centrum voor Basiseducatie (CBE) Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland vzw  
Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen vzw  
Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (Veneco) dienstverlenende vereniging

pdf bestandoprichtingsakte (2.16 MB)

pdf bestandstatuten (521 kB)

Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen West in oprichting  
Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) vzw  
EthiasCo een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
Gemeenschappelijke dienst voor schuldbemiddeling interlokale vereniging  
Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (Gaselwest) opdrachthoudende vereniging

pdf bestandoprichtingsakte (6.77 MB)

pdf bestandstatuten (809 kB)

Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) Westlede opdrachthoudende vereniging

pdf bestandoprichtingsakte (2.39 MB)

pdf bestandstatuten (216 kB)

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Leie Schelde (IOED) Intergemeentelijke projectvereniging  
Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) opdrachthoudende vereniging

pdf bestandoprichtingsakte (848 kB)

pdf bestandstatuten (1.71 MB)

Interlokale vereniging Basisonderwijs Gavere/Merelbeke interlokale vereniging (tot 30/06/2026)  
Interlokale vereniging Burensportdienst Leiestreek interlokale vereniging  
Lokale adviescommissie voor minimumlevering van elektriciteit, gas en water (LAC) geregeld bij decreet 20/12/1996 en besluit van de Vlaamse Regering van 16/09/1997, per legislatuur aangeduid  
Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond + (Logo Gezond +) vzw  
Medisch Oost-Vlaanderen (Medov) vzw  
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG) vzw  
Politiezone Schelde-Leie    
Poolstok cvba pdf bestandPoolstok_statuten d.d. 25 mei 2018 (847 kB)
Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw  
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) vzw  
Sociale Huisvestingsmaatschappij De Volkshaard CVBA met een sociaal oogmerk  
Sociale Huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom Het Volk CVBA  
Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen CVBA met een sociaal oogmerk  
Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde (SVK) vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur  
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen    
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw  
Toerisme Vlaamse Ardennen vzw  
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) 

opdrachthoudende vereniging

CVBA

pdf bestandTMVW-oprichtingsakte.pdf (1.16 MB)

pdf bestandTMVW-gecoordineerde-statuten_2019.pdf (1.13 MB)

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services (TMVS)

 

dienstverlenende vereniging

CVBA

pdf bestandTMVS-oprichtingsakte.pdf (4.73 MB)

pdf bestandTMVS-gecoordineerde-statuten_2019.pdf (802 kB)

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vzw  
Wijkwerkorganisatie Leie & Schelde projectvereniging   
Wonen Leie en Schelde interlokale vereniging  
Zefier CVBA  

Contact

Administratieve Organisatie
Administratief centrum
Markt 1
9890 Gavere
België
Gesloten
08:45 - 11:45
Enkel op afspraak
17:00 - 19:00
Enkel op afspraak
08:45 - 11:45
Enkel op afspraak
08:45 - 11:45
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
08:45 - 11:45
Enkel op afspraak
08:45 - 11:45
Enkel op afspraak
Gesloten