Nieuws

Werken op afspraak
  • 7 september 2020

Maak je afspraak voor Burgerzaken online

Heb je een attest of ander document nodig? Check dan eerst en vooral eens op de website of je dit zelf online kan aanvragen. Zo spaar je meteen tijd. Is het toch nodig dat je naar het Loket Burgerzaken komt? Maak dan vanaf vandaag zelf je afspraak via de website.
Dit is het campagnebeeld van de Week van de Duurzame Gemeente 2020.
  • 11 augustus 2020

Wie is jouw lokale duurzame held 2020?

Ken jij een inwoner, een vereniging, een bedrijf of een andere organisatie die het leven in Gavere duurzamer maakt, bijvoorbeeld door mensen en buurten te verbinden, de afvalberg te verminderen, kwetsbare mensen te helpen, lokale handel te stimuleren, …?
een dak met asbest
  • 29 juli 2020

Vanaf 4 augustus opnieuw asbestinzameling op recyclagepark

Vanaf dinsdag 4 augustus kan je opnieuw elke dinsdagvoormiddag asbestafval naar het recyclagepark brengen. Hou rekening met strengere veiligheidsmaatregelen: zowel de asbestplaten als de losse stukken moet je nu verpakt aanleveren.
Oud plan Gavere
  • 1 september 2020

Geef je mening over het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan

Dit najaar zal je lokaal bestuur een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken voor een deel van de Gaverse woonuitbreidingsgebieden. Een RUP bepaalt de bestemming van elke grond in Gavere, bijvoorbeeld of die dient voor landbouw of woningen.
Affiche dichtwedstrijd Samen
  • 10 augustus 2020

Word jij Dichter van Gavere 2021?

Schrijf jij al een tijdje poëzie of wil je dat voor de eerste keer proberen? Stuur voor 19 december 2020 je gedicht in en maak kans om Dichter of Jeugddichter van Gavere 2021 te worden. Het thema van dit jaar is ‘samen’.
Een meisje zit op een skateboard
  • 6 juli 2020

Pop-up skatepark in de Sportdreef in juli

Vakantie in je eigen gemeente deze zomer? Leef je uit op het pop-up skatepark dat de hele maand juli op de achterste parking in de Sportdreef staat (bij jeugdhuis de Barst).
de kerk van Semmerzake
  • 29 augustus 2020

Wat is jouw mening over het kerkenbeleidsplan 2020?

In 2017 stelden het lokaal bestuur en de kerkfabrieken in het eerste kerkenbeleidsplan hun visie op het toekomstig gebruik van de kerkgebouwen voor. Drie jaar later is er al een en ander veranderd op het terrein, waardoor een evaluatie nodig bleek.
drie kinderen tekenen een verkeersbord
  • 6 juli 2020

Wedstrijd "Jouw tekening op een verkeersbord aan de schoolpoort?"

Vanaf het schooljaar 2020-2021 krijgen de Gaverse scholen mobiele snelheidsborden of “smileys”. Die zullen afwisselend aan elke school staan.