Openbaar onderzoek toegankelijkheid natuurgebied Kriephoek-Bolveerput

  • 30 juni 2021

Voor het natuurgebied Kriephoek-Bolveerput op het grondgebied van de gemeente Gavere werd een toegankelijkheidsregeling opgemaakt. Hierin wordt de toegankelijkheid voor bezoekers omschreven.

De kaart en tekst kan je terugvinden op Toegankelijkheidsregelingen in publieke consultatie | Agentschap voor Natuur en Bos.

Het ontwerp van de toegankelijkheidsregeling ligt van 01/07/2021 tot en met 31/07/2021 (30 dagen) ter inzage van het publiek bij de milieudienst van de gemeente Gavere (na telefonische afspraak 09/389 29 60).

Gedurende die periode kunnen opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk worden ingediend bij het Agentschap voor Natuur en Bos, Adviezen en Vergunningen, Koningin Maria-Hendrikaplein 70 bus 73 te 9000 GENT of aves.ovl.anb@vlaanderen.be.