Digitale infoschermen

Gavere heeft 6 digitale informatieschermen om nieuws, nuttige weetjes en activiteiten aan te kondigen. Gaverse verenigingen en organisaties kunnen de schermen gratis gebruiken.

Locaties van de schermen:

 • Gavere: het rondpunt aan de Kasteeldreef
 • Baaigem: de kruising van de Baaigemstraat en de Muntekouter
 • Dikkelvenne: de parkeerzone in de Kerkstraat ter hoogte
 • Asper: de Steenweg, ter hoogte van het kerkplein
 • Semmerzake: de kruising van de Grenadierslaan en de Grotenbroekstraat
 • Vurste: de kruising Leenstraat / Gentweg / Ten Stroom  

Doelgroep

 • lokale overheden (gemeente en OCMW, politie, brandweer, …)
 • Gaverse verenigingen, scholen, adviesraden, …

Voorwaarden

Je nieuws of activiteit is

 • bedoeld voor alle inwoners van Gavere of voor een doelgroep op basis van leeftijd
 • publiek toegankelijk en niet enkel voor leden
 • tijdelijk van aard
 • informatief, socio-cultureel, liefdadig, sportief en/of recreatief van aard

Commerciële of politieke boodschappen zijn niet toegestaan.

Van zodra een activiteit afgelopen is, wordt de aankondiging verwijderd.

Boodschappen van de gemeente en het sociaal huis krijgen voorrang.

Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor om een aanvraag gemotiveerd te weigeren.

Lees alle voorwaarden in het pdf bestandreglement voor de digitale infoschermen (128 kB).

Procedure

Maak een advertentie volgens de pdf bestandopmaakregels voor de digitale infoschermen (114 kB).

Hou je boodschap kort en duidelijk. Titel, datum en uur zijn de belangrijkste elementen. Zet de rest van je informatie op je website of in de Uitkalender.

Je blijft altijd verantwoordelijk voor de inhoud van je boodschap. Respecteer het auteursrecht als je een afbeelding toevoegt.

 

Bedrag

Gratis