Wat is jouw mening over het kerkenbeleidsplan 2020?

  • 29 augustus 2020

In 2017 stelden het lokaal bestuur en de kerkfabrieken in het eerste kerkenbeleidsplan hun visie op het toekomstig gebruik van de kerkgebouwen voor. Drie jaar later is er al een en ander veranderd op het terrein, waardoor een evaluatie nodig bleek.

Als inwoner mag jij opmerkingen op het ontwerp van deze evaluatie geven. Dat kan tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 31 augustus tot en met 30 september 2020.